Artikler

Sikkerhedstips til brug af løfteudstyr

Når det drejer sig om at løfte og flytte tunge genstande, er sikkerhed af største vigtighed. Skader som følge af ulykker, der involverer løfteudstyr, kan spænde fra mindre snitsår og blå mærker til mere alvorlige personskader. Derfor er det vigtigt, at du ved, hvordan du bruger det løfteudstyr, du måtte have på din arbejdsplads, sikkert og korrekt. Lad os undersøge nogle måder at sikre sikker brug af løfteudstyr på. 

Inspektion før brug 

Før du bruger et løfteudstyr, skal du tage et par minutter til at inspicere udstyret grundigt. Kig efter flossede kabler, knækkede eller beskadigede dele eller andre tegn på slitage, der kan indikere, at der er behov for reparation eller udskiftning. Hvis du finder defekter eller skader, må du ikke forsøge at bruge udstyret, før det er blevet repareret eller udskiftet af en kvalificeret tekniker. Er du i tvivl om du dit løftegrej er i orden, kan du henvende dig hos https://carlstahl.dk/loefteudstyr/ for at læse mere og få den rette rådgivning og evt. inspektion af dit løfteudstyr.

Brug passende påklædning 

Når du betjener enhver form for løfteudstyr, er det vigtigt at klæde dig passende på. Bær tætsiddende sko med tykke såler, der beskytter dine fødder mod faldende genstande og giver dig trækkraft på glatte overflader. Fjern løse smykker og tøj, der kan sidde fast i maskinerne, og fastgør langt hår, så det ikke kommer i kontakt med bevægelige dele. Hold desuden altid hænder og fødder væk fra klemmepunkter, når du betjener maskinen. 

Overhold belastningsgrænserne 

Hvert stykke løfteudstyr har en vægtgrænse, der er specificeret af producenten, for sikker drift. Sørg for ikke at overskride disse grænser, når du læsser materialer på maskinen; hvis du gør det, risikerer du at beskadige både maskinen og det materiale, der skal løftes! Forsøg desuden aldrig at løfte en genstand højere end det, der er anbefalet af producenten; ellers udsætter du dig selv og dine omgivelser for fare for at komme til skade, hvis noget går galt under driften.  

Brug stabiliseringspunkter Hvis det er muligt, skal du altid bruge stabiliseringspunkter, når du flytter tunge genstande med et stykke løfteudstyr – især hvis der er tale om store eller usædvanligt formede genstande som f.eks. møbelstykker eller store kasser fyldt med forsyninger. Stabiliseringspunkter giver ekstra støtte, når det er nødvendigt, og sikrer, at din last forbliver afbalanceret under hele transporten uden at forårsage belastning på begge sider af løftearmen eller kranbommen.  

Der er dog mange måder, hvorpå du kan sikre en sikker drift, når du anvender enhver form for løftemaskiner på din arbejdsplads. Sørg for, at alle involverede medarbejdere forstår, hvordan de skal inspicere hvert enkelt stykke maskineri før brug; bær passende beklædning som f.eks. tætsiddende sko og fjern løse smykker; overhold de vægtgrænser, der er angivet af producenten; og brug stabiliseringspunkter, når det er nødvendigt for at give ekstra støtte under løft. Ved at følge disse enkle råd kan man sikre, at alle er sikre, når de anvender løfteudstyr på byggepladsen!

You may also like...