Bestyrelse

Formand

Professor, overlæge, ph.d. Michael Bau Mortensen
Kirurgisk Afd.A, Odense Universitetshospital

Medlemmer fra DEGC

Ass. professor, overlæge Michael Patrick Achiam
Kirurgisk Klinik, Rigshospitalet

Overlæge, ph.d. Lene Bæksgaard Jensen
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Medlemmer fra DPCG

Professor, overlæge, ph.d. Michael Bau Mortensen
Kirurgisk Afd. A, Odense Universitetshospital
Professor, overlæge Per Pfeiffer
Onkologisk Afd.R, Odense Universitetshospital

Medlemmer fra Levertumor Gruppen

Overlæge Peter Nørgaard Larsen
Kir. Gastro. Klinik, Rigshospitalet