Bestyrelse

Formand

Professor, overlæge, ph.d. Michael Bau Mortensen
Kirurgisk Afd.A, Odense Universitetshospital

Medlemmer fra DECV

Overlæge, ph.d. Lene Bæksgaard Jensen
Onkologisk klinik, Rigshospitalet
Overlæge, dr.med. Lone Susanne Jensen
Kirurgisk Afd.L, Aarhus Universitetshospital

Medlemmer fra DPCG

Professor, overlæge, ph.d. Michael Bau Mortensen
Kirurgisk Afd.A, Odense Universitetshospital
Professor, overlæge Per Pfeiffer
Onkologisk Afd.R, Odense Universitetshospital

Medlemmer fra Levertumor Gruppen

Overlæge Peter Nørgaard Larsen
Kir. Gastro. Klinik, Rigshospitalet

Overlæge Lene Weber Vestermark

Onkologisk Afd. R, Odense Universitetshospital