ØGC Seminarudvalg

Medlemmer af årsmødeudvalget

  • DEGC: Lene Bæksgaard, Rigshospitalet
  • DEGC: Lars Bo Svendsen, Rigshospitalet
  • DEGC: Alan Ainsworth, Odense Universitetshospitalet

  • DLGCG: Frank V. Mortensen, Aarhus Universitetshospital
  • DLGCG: Henning Grønbech, Aarhus Universitetshospital
  • DLGCG: Torsten Pless, Odense Universitetshospitalet

  • DPCG: Michael Bau Mortensen, Odense Universitetshospitalet
  • DPCG: Per Pfeiffer, Odense Universitetshospitalet

  • Sekretær: Pernille Holck Skov