ØGC Seminar 2009

ØGC Seminar 2009

Program Speakers

Tid
Torsdag den 5. november 2009 kl. 10.30 – 21.30

Sted
Ingeniørforeningens mødecenter
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V.


Program

Sektion I  
10.30-10.40 Velkomst Michael Bau Mortensen
10.40-10.50 Præsentation af DECV Peter Brøndum Mortensen
10.50-11.00 Præsentation af DPCG Michael Bau Mortensen
11.00-11.10 Præsentation af Levergruppen Peter Nørgaard Larsen
11.10-11.40 Pakkeforløbsprogrammer – hvor er vi? - hvilke erfaringer har vi fået? - hvad kan forbedres? Jakob Axel Nielsen
11.40-12.15 Spørgsmål og diskussion
12.15-13.00 Stående frokostbuffet
Sektion II DECV: Esophagus og ventrikel
Chairmen: Claus Hovendal og Peter Brøndum Mortensen
13.00-13.15 DECV-årsrapport. Vigtigste resultater og tiltag Peter Brøndum Mortensen
13.15-13.45 Cardia-resektioner på RH 1992-2008: Resultater af dobbelt staplingsteknik og adjuverende kemo-stråleterapi Steen Chr. Kofoed & Lene Bæksgaard
13.45-14.00 Nationale guidelines for opfølgning af patienter med Barrett́s epithel Lars Bo Svendsen
14.00-14.10 Den nye TNM-klassifikation Birgitte Hartnack Federspiel
14.10-14.30 Spørgsmål og diskussion
14.30-14.45 Kaffe- og té-pause
Sektion III Pancreas
Chairmen: Birgitte Svolgaard og Morten Ladekarl
14.45-15.05 Moderne behandling af patienter med pancreascancer Morten Ladekarl
15.05-15.25 Hvornår er en patient ikke resektabel og hvorfor? Peter Kissmeyer
15.25-15.45 BIOPAC projektet - Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreascancer Julia S. Johansen
15.25-15.45 Dansk Cancer Biobank Estrid Høgdall
15.45-16.05 Genprofilering I Nicolai Schultz
15.45-16.05 Genprofilering II Jon Kroll Bjerregaard
16.05-16.30 Rash as a marker for the efficacy of Gemcitabine plus Erlotinib based in pancreatic cancer Michel Ducreux
16.30-16.45 Spørgsmål og diskussion
16.45-17.15 Strække-ben-pause
Session IV Levergruppen
Chairmen: Henning Overgaard Nielsen og Peter Nørgaard Larsen
17.15-18.00 Gallbladder Cancer and Extra Hepatic Cholangiocarcinoma - Investigations and Treatment Yuman Fong
18.00-18.15 Lokalbehandling af levermetastaser Bjørn Skjoldbye
18.15-18.30 Neoadjuverende og adjuverende behandling af colorektale levermetastaser Camilla Qvortrup
18.30-18.45 Spørgsmål og diskussion
18.45-19.00 Afslutning Michael Bau Mortensen
19.00-21.30 Middag


Speakers og Chairmen

Birgitte Hartnack Federspiel Overlæge Rigshospitalet
Birgitte Svolgaard Overlæge Odense Universitetshospital
Bjørn Skjoldbye Overlæge Herlev Hospital
Camilla Qvortrup Reservelæge Odense Universitetshospital
Claus Hovendal Overlæge, dr.med Odense Universitetshospital
Estrid Høgdall Seniorforsker, ph.d. Herlev Hospital
Henning Overgaard Nielsen Overlæge, dr.med Odense Universitetshospital
Jakob Axel Nielsen Minister for Sundhed og Forebyggelse
Jon Kroll Bjerregaard 1. reservelæge Odense Universitetshospital
Julia S. Johansen Professor, dr. med Herlev Hospital
Lars Bo Svendsen Overlæge, dr.med Rigshospitalet
Lene Bæksgaard Overlæge, ph.d. Rigshospitalet
Michael Bau Mortensen Overlæge, ph.d. Odense Universitetshospital
Michel Ducreux M.D. Ph.d. Institut Gustave Roussy, Unité de Gastro-Enterologie, Villejuif, France
Morten Ladekarl Overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital
Nicolai Schultz 1. reservelæge Herlev Hospital
Peter Brøndum Mortensen Overlæge Ålborg Sygehus Syd, Århus Universitetshospital
Peter Kissmeyer Overlæge Århus Universitetshospital
Peter Nørgaard Larsen Overlæge Rigshospitalet
Steen Chr. Kofoed 1. reservelæge, ph.d. Rigshospitalet
Yuman Fong Professor, MD Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York