Velkommen

ØGC

Gruppen for Øvre Gastrointestinal Cancer (ØGC) blev oprettet i 2007 som en koordinerende DMCG gruppe af:
  • Dansk EsophagoGastrisk Cancer gruppe (DEGC)
  • Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)
  • Levertumor Gruppen
ØGC består af en bestyrelse på seks medlemmer. To medlemmer udpeget fra hver af de tre grupper.

ØGC har følgende hovedformål:
  • At alle tre grupper opfylder retningslinierne for en DMCG
  • At sikre kontakten til Indenrigs- og sundhedsministeriet
  • At koordinere og fremsende nye ansøgninger
  • Prioritering af bevilgede midler
  • Arbejde for at alle tre grupper opnår samme høje niveau
  • At stå for fælles forummøder hvert andet år
  • At støtte og medvirke til udvikling i de enkelte grupper
De tre grupper står for selve opfyldelsen af kravene til dmcg-grupper, herunder udarbejdelse af klaringsrapporter samt landsdækkende databaser.